Verkenning Floragebied Westland

NW - Luchtfoto Flora Holland,

Er zijn grote veranderingen op komst bij de veiling van Royal FloraHolland, het hart van het glastuinbouwgebied Westland. Door digitalisering zal de veiling minder ruimte nodig hebben dan nu het geval is. Dit biedt mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen. Denk aan de realisatie van een campus, woningbouw en de aanleg van een hoogwaardig openbaarvervoer-verbinding met de omliggende steden Den Haag, Delft en Rotterdam. Begin 2021 hebben inwoners van Westland (online)  ideeën geleverd voor de toekomst van het Floragebied. Alphons ondersteunt dit participatieproces.

Stadgenoot

Project Oostenburg

Bij de Amsterdamse woningcorporatie hield Inge zich bezig met de interne en externe communicatie. Ze combineerde daarbij strategisch advies met uitvoering. Ze was onder meer betrokken bij gebiedsontwikkeling waar  Stadgenoot in gesprek met bewoners en de gemeente keek naar de toekomst van de wijk. Ook was ze verantwoordelijk voor communicatie over gebiedsontwikkeling op een voormalig industrieterrein dat verandert in een stoere nieuwe stadswijk.

Floriade Almere 2022

Floriade
Andre Prins

Almere organiseert in 2022 de Floriade, de wereldtuinbouwtentoonstelling. In tegenstelling tot eerdere zes versies bevindt het tentoonstellingsterrein zich deze keer in het hart van de stad. Ook bijzonder is dat vanaf het begin gekeken wordt naar het toekomstig gebruik van het terrein. Na de wereldexpo komt daar een duurzame stadswijk, genaamd Hortus. Het hoofdthema luidt Growing Green Cities. De steden van de toekomst zullen steeds meer voor het vraagstuk komen te staan hoe ze de stad leefbaar kunnen houden, draaiend op duurzame energiebronnen, bestand tegen klimaatverandering, en hoe ze de inwoners voorzien van voldoende, veilig en duurzaam geproduceerd voedsel.

Alphons heeft in de periode van oktober 2016 tot en met september 2020 gewerkt als strategisch communicatieadviseur bij de zelfstandige programmaorganisatie Floriade bij de gemeente Almere.

Gemeente Den Haag

Den Haag

Voor de gemeente Den Haag hebben eerst Alphons en later Inge een communicatiestrategie duurzaamheid ontwikkeld en uitgevoerd. Daarbij is veel tijd gaan zitten in het ‘communicatiever’ maken van de organisatie. Ook is een speciale intranet-pagina ingericht, waar onder andere een expertisenetwerk is te vinden en interviews met diverse medewerkers die zich met duurzaamheid bezighouden.

Inge had in Den Haag de aandachtsgebieden duurzaamheid, resilient cities en Smart The Hague. Binnen de gemeente gebeuren er veel dingen om er voor te zorgen dat de stad ook in de toekomst een aantrekkelijke stad blijft om te wonen, te werken, te ondernemen en te recreëren. Dat gaat om kleinschalige projecten met bewoners in de wijk tot grote projecten om de energietransitie in de hele stad mogelijk te maken. Inge heeft al deze projecten zichtbaarder gemaakt, intern en extern, om op die manier het verhaal van de toekomstbestendige stad te vertellen.

Energieagenda Zaanstad

Nieuwbouw vanaf de brug

De gemeente Zaanstad heeft ambitieuze klimaatdoelstellingen. Met energiebesparing, opwekking van duurzame energie en innovatie heeft de gemeente al een aantal betekenisvolle stappen gezet. Alphons heeft daar zijn steentje aan bijgedragen als interim senior communicatieadviseur duurzaamheid en milieu. Daarnaast was hij projectleider E-Harbours Movement, een Europees project dat Zaanstad samen met de steden Hamburg en Malmö uitvoerde. Zo organiseerde hij op 22 april 2015 het congres ‘Port&City: Connected Energy’.

Bij een aantal andere onderwerpen bij de gemeente was Alphons ook betrokken, zoals: de Zaanse Energie Agenda, de ontwikkeling van een nieuw Grondstoffenplan, Actieplan Geluid, geurbeleid, bodemverontreiniging en promotie van het natuurgebied de Kalverpolder.

Voorzitten congres Biodiversiteit

Nationale groendag congres biodiversiteit
Eind november 2019 vond onder grote belangstelling (320 deelnemers) de Nationale Groendag plaats. Het congres in Wageningen werd voorgezeten door Alphons. Op luchtige en soms prikkelende wijze leidde hij de bijeenkomst in goede banen. Sprekers waren onder andere Louise Vet en Adriaan Geuze. De Nationale Groendag was een initiatief van provincie Gelderland, Waterschap Vallei en Veluwe, gemeente Wageningen en Stichting Steenbreek.

Contact

Benieuwd wat we voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op!

Alphons-Rond

Alphons Rommelse
Alphons@rommelse.nl
06 12820376
Vergierdeweg 57
2025 TH Haarlem

Inge-Rond-2

Inge Toussaint
Inge@rommelse.nl
06 11384059
Julianalaan 253
3722 GM Bilthoven